Skriveoppgave artikkel

Ta utgangspunkt enten i en sak eller et parti i forbindelse med valgkampen. 

Skriv en artikkel på ca. en side (pluss-minus). Skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5-