Innlevering: Å bygge kulepinnemodeller av noen molekyler.

Aktivitet 3 s.32