KRLE- Skriveoppgave leserinnlegg

Du skal skrive et leserinnlegg, tenk at det skal "publiseres" i Aftenposten Si;Det- og at målgruppa er ungdom. Bruk skriveramma for leserinnlegg.