Innlevering av oppgave 7, s. 184 - 'Fartsrekorder'