10A - Innlevering rapport fra aktivitet om å måle fart