INNLEVERING av oppgaver 18.01.21

Last opp svar på dagens oppgaver her.

  • Skriv ned de 10 første ordene du tenker på når du hører ‘Jordas opprinnelse’
  • Skriv ned de 10 første ordene du tenker på når du hører ‘Universet’
  • Les s. 217-223 og svar på nøkkelspørsmålene på s. 219, 221 og 223.