INNLEVERING av forsøksrapport - "Hvilket lys slukker først?"