Innlevering av presentasjon om landskap

Her leverer du presentasjonen din om endringer landskapet

8B skal levere før 16. mars

8A skal levere før 18. mars