Innlevering A. Warhol biografi

Skriv en kort biografi om Andy Warhol, hvem han var og hva slags kunst han lagde. Skriv en side inkludert et bilde. De elevene som hadde portrettoppgaven til jul er ferdig og godkjent, de som nettopp er ferdig med Walhol/portrettoppgaven og de som skulle ha begynt med Warhol/portrettoppgaven må levere biografien i Moodle i dag kl. 14.00. :-) Si i fra i forkant hvis det skulle være noe problemer.