Ulike gruppeinndelinger

Her finner dere blant annet kontaktlærergruppene, gruppene som benyttes i todeling og tredeling, grupper i 2. språk og arbeidslivsfag. Etter hvert kommer også valgfaggruppene på plass. Vi vil presisere at gruppene ikke er faste, og at det vil bli gjort endringer dersom det er nødvendig, men også for å variere. Læringsmiljøet i gruppene vil bli vektlagt.