Veiledning + info

Her finner du veiledninger av lese- og skrivestøtteprogrammet AppWriter + infobrev til deg som foresatt.

I første omgang er det elever i fra 1. - 4. trinn som har tatt verktøyet litt i bruk på læringsbrett/iPad.
Man vil fortløpende gi opplæring til elevene for 5. - 10. trinn for pc.