Aktuelle PP til muntlig eksamen

Her finner dere en oversikt over de PP som er benyttet i undervisningen 8.-10. trinn. De er kun til hjelp og støtte. Dere må beregne å få andre temaer fra læreboka også, som ikke er behandlet i en PP. Bruk de som dere mener passer til temaet dere har fått.