Nyheter

Fredag den trettende

Fredag den trettende

av Øivind Stengrundet -
Antall svar: 0

I dag er det fredag den 13., en dato som ofte regnes som skummel og uheldig. Men hvorfor er det egentlig slik? Mange mener at det stammer fra da kong Filip IV av Frankrike beordret arrestasjon av alle tempelridderne i landet fredag 13. oktober 1307.

Noen ulykkesfakta:
- Mens tallet 13 er svært uheldig i India, er kinesere og japanere mer skeptiske til tallet fire, som er deres ulykkestall.
– De største delene av den vestlige verden mener at fredag den 13. er en ulykkesdag, men i Spania og Hellas tirsdag den 13. som er ulykkesdagen
– Angst for fredag den 13. kalles paraskavedkatriafobi

(Hvis du vil vite mer om fredag 13., kan du f.eks. lese mer på Wikipedia)