Periode 2 (uke 42-48)

Verbene LLAMARSE - å hete (kalle seg) og SER - å være

ESPAÑA

VERBENE TENER og CUMPLIR

Gloser til teksten om Spania - España, s.26

Verbene TENER, SER, CUMPLIR og VIVIR

LLAMARSE = Å HETE

Personlige pronomen

Verbet SER = Å VÆRE

SOY UNA TAZA = Jeg er en kopp smiler

Sist endret: fredag, 16. november 2018, 09:44