Sjangerlære - novelle

Dette er en oppsummering av sjangerlære med hovedvekt på novellesjangeren.