Power Point fra foreldremøtet 29.08.17, med utfyllende kommentarer

Her er Power Pointen fra foreldremøtet 29.08.17 - med utfyllende kommentarer vedrørende det som ble tatt opp.