Hvordan lykkes med skriftlig eksamen i norsk?

Nyttif informasjon før eksamen.