Klokkeoppgaver 1

Øv på klokka!

Klikk på http://www.gruble.net/matte/klokka/ for å åpne ressursen.