Nynorsk VERB

http://podium.gyldendal.no/nyekontekst/elev/overom/menypunktene/nynorsk-grammatikk#menuItem_1

Gå inn på det du har fått tilbakemelding om at du bør jobbe mer med.