Repetisjon nynorsk

Klikk på https://prezi.com/wpojbhukevad/nynorsk-grammatikk/ for å åpne ressursen.