ELEVUNDERSØKELSEN

Her kan du svare på undersøkelsen

Klikk på https://elfu.udir.no/Respondent/Login.aspx for å åpne ressursen.