Mer om dialekter, etnolekter, sosiolekter og multietnolekter

Les denne!

Klikk på https://ndla.no/nb/node/69870?fag=27 for å åpne ressursen.