Analyse av språkbruk i sosiale medier

Bruk lenken ovenfor for å analysere språkbruken, og svar på oppgavene  på utdelt ark.