Realismen og naturalismen

Gode nettsider omkring hva som kjennetegner realismen og naturalismen. Her finner du også informasjon om de ulike forfatterne knyttet til perioden.