Regnehjelpen

Fine oppgaver å bryne seg på:)

Klikk på http://www3.vox.no/regnehjelpen/skoleregning.htm for å åpne ressursen.